Merhaba! 0 sizin için içerik...

Hukuk Devleti Olabilmenin En Önemli Göstergelerinden Biri de Kamu Gücü ve Ayrıcalıklarına Haiz İdarenin Eylem/ İşlemlerinin Denetlenebilmesidir! İyuk Md. 10 Uyarınca İdareye Yapılan Müracaat İle Sürelerin Canlanması ve Yasal Süresi İçerisinde Tam Yargı Davası İkame Edilebilecek Olması Mümkündür.

MÜVEKİL İLE GÖRÜŞME ESNASINDA ALINAN NOTLAR: Müvekkil A kendisi ile yapmış olduğumuz görüşmede 2017 yılında davalı K…

Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK 245) ile Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmeye Teşebbüs Suçunun (TCK 136,35) karıştırılması! Ceza miktarında bariz farklılık oluşturması nedeniyle hukuka aykırı tutukluluk kararlarının verilmesine neden olmaktadır.

MÜVEKKİL İLE GÖRÜŞME ESNASINDA ALINAN NOTLAR: Müvekkil A ile Metris cezaevinde gerçekleştirdiğim görüşmede; Siber Suçlar İle Mücadele…