Yabancı Uyruklu Şahsın Sınır Dışı Edilebilmesinin Yelpazesinin Kamu Düzenini Bozma Nedeni İle Geniş Tutulmuş Olmasının Kötü Niyetli Şahıslarca Tehdit Olarak Kulanılması!

MÜVEKİL İLE GÖRÜŞME ESNASINDA ALINAN NOTLAR: Müvekkil B, eşi A ile Suriyede ki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındıklarını ve eşi A’nın bir bakkal dükkanı işlettiğini anlatmıştır. Başlarına gelen olay ile ilgili olarak da eşi A’nın dükkanına gelen çocuk yaşta ki K ve L’nin eşi A’ya ait telefonu çaldıklarını ve bunun üzerine hırsızlığı yapan çocukların ailesi ile eşi A’nın görüştüğünü ancak bu ailenin ( bu aile de Suriye uyruklu) eşini tehdit ettiğini ve bu telefonun peşine düşmemeleri için de tehditlerde bulunduklarını ifade etmiştir. Ayrıca hırsızlık yapan çocukların ailelerinin hırsızlığı meslek edindiklerini ve özellikle de bu ailelerin Suriye uyruklu olanların mallarını çaldıklarını bunu da ‘Suriye uyruklu olanlar ses çıkardıklarında sizi adliyeye karakola şikayet ederiz sonra sizi Suriyeye gerisin geriye gönderirler’ gibi tehditlerine güvenmeleri sebebiyle yaptıklarını anlatmıştır. Aynı tehditlerini eşi A’ya karşı da yaptıklarını ancak eşinin aldırış etmediğini ve eşi A hakkında L’yi darp ettiği iftirası ile şikayetçi olunduğunu eşinin önce karakola ifadeye götürüldüğünü ve devamında da hakkında sınır dışı ve idari gözetim altına alma kararı verildiğini anlatmıştır. Eşi A hakkında kamu düzenini bozmaktan ötürü sınır dışı edilmesine karar verildiğini ancak eşi ile birlikte hiçbir suça karışmadıklarını ve mağdur edildiklerini anlatmıştır.

İŞİN MÜLAHAZASI: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 54. maddesinde yer alan durumlardan birinin veya bir kaçının oluşması durumunda, YUKK’nın 55. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, valilik sınır dışı etme kararı alabilir. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında sınır dışı etme kararı alınabilir. (YUKK m.54/1-d) Görüldüğü üzere kamu düzeni kavramı ile idarenin sınır dışı etme kararı verebilme yetkisi geniş tutulmuş ve böylece idareye yasa koyucu tarafından geniş yetki verilmiştir. Uygulamada Suriye uyruğunda olan ve ülkemize sığınmış olan kişiler geçici koruma belgesi ile yaşamlarına devam edebilmektedirler. Kamu düzenini bozmak gibi geniş bir yelpaze ile yetkilendirilmiş idare, uygulamada her yabancı uyruklunun  hakkında yapılan şikayet, ihbar veya suç üstü hal sonrasında karakol ifadesi alınması ve devamında da valilikçe hakkında sınır dışı edilme kararı alınması sonucunu doğurmaktadır. Ayrıca idari gözetim kararı ile birlikte kişi 6 aya kadar gözetim altında tutulabilmektedir. Uygulamada kolayca sınır dışı edilebilme durumunu öğrenen bir takım kötü niyetli şahıslar da bu durumu tehdit aracı olarak kullanmaktadırlar. Mevcut somut olayda da müvekkil ve eşi diğer Suriye uyruklu kimselerce “sizin burada kimseniz yok, bu hırsızlık olayını daha fazla kurcalamayın, o telefonu da unuttun yoksa sizi karakolluk yaparız, sonra da sizi Suriyeye geri gönderirler” gibi cümleler ile tehdit etmişler sonrasında da müvekkil A hakkında bu tehditlerini gerçekleştirerek A hakkında sınır dışı etme kararı alınmasına neden olmuşlardır. Aşağıda bu kimselerin işlemiş olduğu iftira, darp, hakaret, tehdit ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarından ötürü tarafımca savcılığa yazılmış şikayet dilekçesi yer almaktadır. K,L,M,N,O ve P tarafından A ve B’ye karşı işlenilen suçların savcılığa şikayet yolu ile bildirilmesinin kamu yararı haricinde L’nin müvekkil tarafından darp edildiği iftirası ile gerçekleştirilen savcılık şikayetini bertaraf edebilmek; sınır dışı etme kararının dayanağı olan kamu düzenini bozma fiillerinin gerçeklelerle alakasının olmadığını göstermek ve müvekkil A hakkında alınan idari gözetim kararının da kaldırılmasında delil olarak kullanılması gibi çeşitli faydaları olmuştur. En nihayetinde müvekkil A hakkında idari gözetim kararı itirazımız üzere kaldırılmış ve sınır dışı etme kararı İdare Mahkemesinde açtığımız İptal Davası ile iptal ettirilmiştir. Atılan iftiralar sonuçsuz kalmış, müvekkil L’yi gerçekte darp etmediği anlaşıldığından kasten adam yaralama suçundan beraat etmiştir.  

Müvekkil A hakkında valilikçe verilen sınır dışı etme kararının iptali dava dilekçesi, İdare Hukuku başlığı altında “Sınır Dışı Etme Kararının İptali Dava Dilekçesi 1” olarak paylaşılmıştır.

Müvekkil A hakkında alınan idari gözetim kararına karşı Sulh Ceza Hakimliğinde gerçekleştirdiğimiz itiraza konu dilekçemiz, İdare Hukuku başlığı altında “İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi 1” başlığı ile paylaşılmıştır.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİLER :

1-A KİŞİSİ

Adresi: ….Bağcılar/İSTANBUL

2-B KİŞİSİ

Adresi: ….Bağcılar/İSTANBUL

VEKİLLERİ : Av.Ahmet ADIGÜZEL

İst. Sic. No:63889

Gürsel Mh. Özoğul Cd. No:10/B Kağıthane/İSTANBUL 

(Tel: 0539 232 34 39)

ŞİKÂYET OLUNANLAR: 

1- K Kişisi

2- L Kişisi (Çocuk yaşta olduğu biliniyor.)

3- M Kişisi ( L’nin ablası olduğu biliniyor.) 

4- N Kişisi( L’nin amcası olduğu biliniyor.) 

Adres: …./ İstanbul (Şahıslar arasında akrabalık ilişkisi mevcut.)

5- O Kişisi (Muhammed Ata Urabi’nin eşi)

Adresi: …./ İstanbul 

6- P Kişisi

Adres: Bilinmiyor.

KONU : Şikâyet dilekçesidir. 

AÇIKLAMALAR

Müvekkil, ekte sunduğumuz nevi dükkan olan kira sözleşmesinde belirtilen “….. Bağcılar/İst.” adresinde bakkal dükkânı işletmektedir. Yaklaşık bir ay kadar önce (tahmini olarak 24.10.2019 tarihinde) müşteri gibi içeri giren Suriye uyruklu K ve L (Çocuk yaştadır.) isimli şahıslar, müvekkile ait telefonu çalıp kaçmışlardır. Bunun üzerine müvekkilimiz çocuğun ailesinden çalınan telefonu istemiştir. Bunun üzerine N isimli şahıs (L isimli şahsın amcası olduğu biliniyor.) müvekkilimin eşi olan B’nin babasını arayarak “A telefonunu istemeye devam ederse senin kızını parçalarım onların burada kimsesi yok kendilerini ne zannediyorlar” diye tehditte bulunmuştur. Müvekkilim telefonun iade edilmesi karşılığında polise gitmeyeceğini belirtmesi üzerine; çalınan telefonu müvekkilimize vermişlerdir. Hırsızlık yapan L isimli şahsın ablası olan “M” adlı şahıs, müvekkilimizin kardeşini dövdüğünü iddia ederek şikâyetçi olmuştur. Ancak müvekkilim L isimli şahsa karşı herhangi bir darp fiilinde bulunmamıştır.

Devamında da K, N, O ve P isimli şahıslar müvekkilimiz A’nın  evde olmadığı, 24.11.2019 tarihinde gece vakti yaklaşık  23.00-00.00 sularında  ve müvekkillerin evine zorla girerek eşi B’yi darp etmişler, tehditlerde ve hakaretlerde bulunmuşlardır. 

Bu şahıslardan N isimli şahıs diğer şahıslarla birlikte müvekkilimin eşine karşı “ senin gözünün önünde eşini öldüreceğiz seni de kocasız bırakacağız” ,“ bize çok sıkıntı oldu senin kocan” ve “ bize altı bin TL para vereceksiniz yoksa sizi rahat bırakmayız” gibi bağırarak konuşmuştur. ( Ek-2; Olay esnasında meşru müdafaa hali kapsamında müvekkil B tarafından kaydedilmiş olan ses kayıtlarını içeren CD ile bu hakaret ve tehditler sabittir.) 

P isimli şahsın kardeşi L’nin müvekkil A tarafından darp edildiğine dönük atmış olduğu iftira üzerine; 21.11.2019 tarihinde müvekkilim Güneşli Polis Merkezi Amirliğince ifadeye çağrılmış ve ifadesi alındıktan sonra da Yabancılar Şube Müdürlüğü Şehit Ozan Özen Yerleşkesine gönderilmiştir. Hâllen de burada tutulmaktadır. Aslında yapılan iftiranın amacı hem müvekkilimi susturmak, hırsızlıklarını örtbas etmek hem de zarar vermiş olmaktır. Kaldı ki darp raporu olmadan sadece “işte şu morluk” denilerek iftiranın maksadı olan zarar vermiş olma gerçekleşmiştir. Müvekkilim Suriye uyruklu olmasından ötürü hakkında böylesine bir iftira atılmış olması ile müvekkilimi hayatından dahi edebilecektir. Zira deport edildiği ihtimalde tekrardan savaşın ortasına düşmüş olacaktır. Belki de bu sefer iç savaş hayatını ellerinden alacaktır. Sadece çalınan telefonunu istemiş olan müvekkilim bu neticelere maruz kalacak bir iftiraya uğramıştır.

Müvekkillerim Suriye uyruklu olmalarından ve atılacak bir iftira ile sınır dışı edilmelerinden korkmuş oldukları için başta ismi geçen şahısların tehditlerine boyun eğmişlerdir.        

Hukukun haklıyı ve bu haklı olanın da rengini, ırkını ve aidiyetini ayırt etmeksizin korumadığı yerde, bahsettiğimiz suçlar kolayca işlenebilmektedir. Müvekkillerim hem maddi hem de manevi olarak yıpranmış ve zarar görmüşlerdir.

Yukarıda açıklanan tüm bu sebeplerle şüphelilerin eylemlerine uyan yasa maddeleri uyarınca cezalandırılmasını sağlamak amacıyla Başsavcılığınıza başvurmak zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLERİMİZ :

  • Olay esnasında meşru müdafaa hali kapsamında müvekkil B tarafından kaydedilmiş olan ses kayıtlarını içeren CD,
  • Tanıklar ;

1-X (T.C. …) (ADRES: ….Bağcılar/İst.)

2-Y (Yabancı Kimlik No: ) (Adres: …..Bağcılar/İst.

  • Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine açılan ve idari gözetim kararının iptali  dava dilekçesi sureti,
  • TCK, CMK,Yemin, bilirkişi ve karşı tarafın sunacağı delilere karşı sunacağımız her türlü hukuki delil,

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilen olaylar sebebiyle vekaleten şikayetimizi bildirir ismi geçen Suriye uyruklu şahıslardan;

1- K’nın Müvekkil A’ya ait telefonu çalmasından ötürü hırısızlık, konut dokunulmazlığının ihlali  fiilleri yönünden ve  müvekkil B’e dönük gerçekleştirdiği konut dokunulmazlığının ihlali, darp, hakaret ve tehdit fiillerinden ötürü cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını,

2- L’nin Müvekkil A’ya ait telefonu çalmasından ötürü hırsızlık fiili yönünden cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını,

3- M’nin Müvekkil A’ya karşı attığı iftiradan, konut dokunulmazlığının ihlalinden ötürü ve  B’ye dönük gerçekleştirdiği konut dokunulmazlığının ihlali, darp, hakaret ve tehdit fiillerinden ötürü cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını,

4- N’nin Müvekkil A’ya karşı konut dokunulmazlığının ihlalinden ve müvekkil B’ye dönük gerçekleştirdiği konut dokunulmazlığının ihlali, darp, hakaret ve tehdit fiilerinden ötürü cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını,

5- O’nun Müvekkil A’ya karşı konut dokunulmazlığının ihlalinden ve müvekkil B’ye dönük gerçekleştirdiği konut dokunulmazlığının ihlali, darp, hakaret ve tehdit fiilerinden ötürü cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını,

6- P’nin Müvekkil A’ya karşı konut dokunulmazlığının ihlalinden,tehdit fiillerinden ve müvekkil B’ye dönük gerçekleştirdiği konut dokunulmazlığının ihlali, darp, hakaret ve tehdit fiilerinden ötürü cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasını,

Saygılarımla talep ederim. 27.11.2019 

Ek-1; Müvekkile ait nevi dükkan olan kira sözleşmesi sureti,

Ek-2; Olay esnasında meşru müdafaa hali kapsamında müvekkil B tarafından kaydedilmiş olan ses kayıtlarını içeren CD,

A&B

VEKİLLERİ

Av.Ahmet ADIGÜZEL

Leave a comment

×

Powered by WhatsApp Chat

× WhatsApp Destek